Windboer van Midlum

Windboer

Zes windmolens in de skyline van Harlingen. Zes windmolens geven energie voor 12.000 huizen.
Wie vanuit Leeuwarden of Franeker Harlingen benadert, kan de molens van windpark Riedpolder niet missen. De molens werden vorig jaar vernieuwd.

De verouderde molens uit 2008 werden vervangen door even hoge molens, maar met grotere wieken. De wieken van 26 meter lengte zijn nu 35 meter. Een enorme investering van 15 miljoen euro. Het levert een spectaculaire toename in rendement van 0,85 naar 2,3 megaWatt. Dat is genoeg energie voor tien- tot twaalfduizend huishoudens. Met de oude molens konden vijfduizend gezinnen van stroom worden voorzien. Die zes molens zijn voldoende om Harlingen en omgeving elektriciteit te leveren!

Windboer Wim Kroon leeft van de wind

Leven van de Wind
De Midlumer windboer Wim Kroon is eigenaar van vier windmolens. De Harlinger Klaas Tigchelaar bezit de andere twee.
Zij wilden de molens al veel eerder vervangen door exemplaren met wieken van 35 meter, maar toen maakte Defensie bezwaar in verband met de vliegbasis Leeuwarden. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd en werd tegen een nieuwe vergunning geen bezwaar meer ingediend door Defensie.

AutoMilieubewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wim Kroon is niet alleen eigenaar van vier van de zes windturbines van het Windstroompark De Riedpolder in Midlum. Hij is ook een voorvechter van duurzame oplossingen. Dat toont hij onder meer met zijn elektrische auto.

Geven van de Wind
Er wordt gezegd dat niemand kan leven van de wind, maar dit blijkt niet helemaal zo te zijn.
In 2009 hebben Wim en Alie Kroon het initiatief genomen een gedeelte van de opbrengsten van hun windmolens ter beschikking te stellen aan de inwoners van Midlum. Op 11 december 2009 is de Steunstichting De Riedpolder opgericht.
Stichting De Riedpolder” gaf een financiële bijdrage aan basisschool Middelstein te Midlum voor de realisatie van zonnepanelen op het dak van de school. Met deze zonnepanelen kan de school voor een groot deel in haar eigen energiebehoefte voorzien.

speeltuinMidlumer organisaties hebben al heel wat leuke en nuttige zaken gekregen van de Stichting De Riedpolder:

  • Nieuwe stoelen, tafels en andere attributen voor het dorpshuis.
  • Een nieuwe speeltuin in het dorp.
  • Materialen voor de toneelclub.
  • Schilderwerk van de kerktoren.
  • De aanschaf van een AED met buitenkast.
  • Heel veel andere zaken.

Meer info: www.stichtingderiedpolder.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren