Wonen in Midlum

Luchtfoto Midlum: Joachim de Ruijter

De redactie van SEUN werd er door enkele inwoners van de twee dorpen die de gemeente Harlingen rijk is op geattendeerd dat er te weinig over de dorpen Midlum en Wijnaldum in het magazine geschreven wordt.
Naar aanleiding van deze reacties werd ik benaderd met de vraag of ik als inwoner van Midlum een stukje over Midlum zou willen schrijven. Natúúrlijk wil ik dat!

door Jacqueline Tuininga

Geen echte Midlumer of Seunin
Voor de duidelijkheid: ik ben geen echte Midlumer. Ook ben ik geen echte Seunin, maar vanaf 1987 ben ik in en om Harlingen te vinden.
Dus na 35 jaar voel ik me wel een Harlingse. “Ik begriep dat gefoel”, maar ik hoef er niet per sé voor in Harlingen te wonen.
En Midlum voldoet prima!

Oldskool
Toen mijn man en ik bekend maakten dat we naar Midlum zouden verhuizen, werden we door diverse Seunen en Seuninnen voor gek verklaard. Alsof we naar de andere kant van het land gingen verkassen. Maar feit is dat mensen die bijvoorbeeld in Ludinga wonen, veel verder van de binnenstad vandaan wonen dan de inwoners van Midlum. Fietsend vanuit Midlum ben je binnen 10 minuten in hartje stad.
Wel met de ouderwetse fiets hè, niet met een elektrische fiets. Gewoon oldskool doortrappen tegen de wind in, via de Koningsbrug of via de Tsjerk Hiddessluizen.

Attent
Mijn man en ik zijn midden in de corona-periode, eind oktober 2020, in Midlum komen wonen. We woonden slechts enkele dagen in ons huisje toen we aangenaam verrast werden. Namens (volgens mij) Dorpsbelang kwam een dame aan de deur met een bosje bloemen om ons welkom te heten in het dorp. Hoe attent is dat?

Bokje Midlum 1
Bokje in Hannemahuis - Foto: Joachim de Ruijter

Een bok als logo
Hoe zit dat nu precies met dat bokje?
Ik heb me laten vertellen dat dit teruggaat naar de Romeinse tijd in Friesland.
Het schijnt dat zij beeldjes gebruikten als onderdeel van hun religie.
Bij een archeologische opgraving in 1989 is er een bronzen bokje in Midlum gevonden, afkomstig uit die Romeinse tijd.
Dit bronzen beeldje van 7,5 cm hoog staat in museum Hannemahuis in Harlingen.
Het beeldje werd uiteindelijk aangenomen als het logo van het dorp.
De beeltenis van het bokje wordt weergegeven in het patroon van de bestrating op de Harlingerstraatweg middenin het dorp én in de zijgevel van onze woning!

Midlum leeft!
Na bijna drie jaar kan ik zeggen dat er genoeg leeft in dit mooie dorp! Nee, er zijn geen winkels. Maar ik kijk liever naar wat er wél is. Laat ik beginnen met de Nicolaaskerk.
Dit prachtige rijksmonument is omstreeks 1200 gebouwd.
Er worden anno 2023 geen reguliere kerkdiensten meer gehouden, maar rond Pasen en kerst worden wel avondgebeden gehouden. In de zomermaanden is de kerk geopend op zaterdagmiddag. En er kan natuurlijk getrouwd en gerouwd worden.

Middelstein
In Midlum staat de basisschool, ‘Middelstein’. Zo nu en dan kom ik langs het schooltje en ik moet zeggen dat het schoolplein tijdens het speelkwartier goed gevuld is. Ook de buitenschoolse opvang wordt goed bezocht.

Dorpsbelang
Er zijn diverse verenigingen in het dorp. Laat ik beginnen bij het Dorpsbelang. Een belangrijke vereniging die al veel belangrijke dingen voor elkaar heeft gekregen.

Ik noem bijvoorbeeld het fietspad tussen Midlum en Wijnaldum.
Ook is er een ijsvereniging en een begrafenisvereniging.
Ik heb begrepen dat de kaatsvereniging in ruste is. Desondanks wordt er regelmatig gekaatst in Midlum.

Dorpsfeest
Sinds dit jaar is er een nieuw en enthousiast groepje vrijwilligers opgestaan die de organisatie van het dorpsfeest op zich genomen heeft.
En dat is goed geslaagd!

De Spil
De toneelvereniging, maar ook verschillende biljartgroepen maken gebruik van het multifunctionele dorpshuis ‘De Spil’.
Natuurlijk mag ik de yogalessen van Yoga Linda niet vergeten!
Elke maand is er een inloopmiddag voor dorpsbewoners die vragen hebben voor de wijkagent, het gebiedsteam, Palet of De Bouwvereniging.
Tijdens de verkiezingen heeft het dorpshuis de functie van stemlokaal.

Minibieb en buurtkast
In het dorp is er een minibieb, maar ook een buurtkast. Er zijn veel ondernemingen in het dorp. Van autorijschool tot schildersbedrijf, van pedicure tot hoveniersbedrijf, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Smulkar
Elke donderdag staat ‘De Smulkar” in het dorp om heerlijke friet en
snacks te verkopen.
En om de twee maanden wordt het dorpskrantje ‘Mullumer Nijs’ gemaakt en huis aan huis bezorgd.

Al deze dingen maken Midlum
een leuke woonplaats.

  • Het dorpse karakter.
  • Het ons-kent-ons.
  • Het elkaar groeten of even een praatje maken.
  • De zilte zeelucht als de wind gunstig staat.
  • Het vertreksein van de veerboten.
  • Het gelui van de kerkklokken.
  • De geur van nat gras.
  • Of de geur van koeienpoep.
  • Kaatsen in de zomer.
  • Schaatsen in de winter.

DAT DORPSE, IK HOU ERVAN!