Woningnood in Harlingen?

Nieuwbouw Dukdalfterrein

In Harlingen lijkt op dit moment een flinke woningnood te zijn. Met name voor (sociale) huurwoningen is de markt beperkt. Wie een kans wilde maken op een mooi plekje op de Dukdalf-locatie moest al heel lang staan ingeschreven bij de Bouwvereniging. De mooiste plekjes gingen naar mensen die al meer dan 20 jaar stonden ingeschreven bij de Harlinger Bouwvereniging.

Woningnood
Petra van der Wier - Directeur Bouwvereniging

Woningnood

Natuurlijk vroegen wij Petra van der Wier, de directeur van de Bouwvereniging, naar de toekomstplannen en de mogelijkheden om de wachttijden te wijzigen.

Petra van der Wier:
Wachttijd is een lastig begrip. De definitie die wij doorgaans hanteren, is het aantal maanden dat iemand stond ingeschreven voordat hij/zij een woning kreeg toegewezen.
Als wij op die manier naar wachttijd kijken, dan is deze nu gemiddeld circa 50 maanden.
Maar dit geeft een vertekend beeld. Het wil namelijk niet zeggen of men ook daadwerkelijk zolang actief op zoek is geweest naar een woning.

Een voorbeeld

Onlangs hebben wij geadverteerd voor de te bouwen woningen op locatie Dukdalf.
Hiervoor is veel belangstelling en er zijn mensen die alleen hiervoor al jaren ingeschreven staan.
De gemiddelde wachttijd wordt hierdoor sterk beïnvloed.
Wanneer woningen worden toegewezen aan mensen die jarenlang passief stonden ingeschreven en nu wel reageren, stuwt dat de gemiddelde wachttijd op.

Wij hanteren ook een andere definitie van wachttijd: dat is de periode tussen eerste keer reageren op een advertentie en daadwerkelijk een woning toegewezen krijgen. Deze wachttijd is momenteel 7,9 maanden. Het is in deze zin ook best lastig om uitspraken te doen over de ontwikkeling in wachttijden.

Ik denk echter wel dat de wachttijd op korte termijn zal gaan dalen. Dat heeft te maken met het aanbod van nieuwe woningen. Dit brengt doorgaans extra doorstroming met zich mee, waardoor meerdere mensen aan een woning geholpen kunnen worden.

Wat de Bouwvereniging kan doen om de wachttijd te verminderen?
Zorgen dat er meer aanbod is door nieuwbouw te realiseren of de vraag verkleinen. Dat laatste kan bijvoorbeeld door de huidige woningen meer naar wens aan te passen. Denk aan aanpassingen voor ouderen die daardoor niet hoeven te verhuizen, maar langer in de woning kunnen blijven
wonen.