Wopke Klaver: Grootheer van Ludinga tot Kimswerda

Het zal eind zeventiger, begin tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest dat de Harlinger gemeenteraad langdurig vergaderde over de aankoop van landbouwgrond aan de oostkant van Harlingen. De stad wordt aan drie kanten omzoomd door de Waddenzee. Uitbreiden kan dus alleen aan de oostkant. De gemeenteraad wikte en woog, want in die tijd was geld lenen nogal duur. De rente liep in de richting van 15%. Dat zou een enorme claim leggen op de gemeentelijke financiën. De raad durfde het niet aan.

In diezelfde tijd was een jonge makelaar aan de slag bij een toenmalige makelaardij op de Grote Bredeplaats: Wopke Klaver.
Wat de gemeente Harlingen niet durfde, lukte hem wel. Klaver slaagde er in om geldschieters te vinden voor de grondaankoop voor een totale nieuwe woonwijk.
De grondeigenaren waren bereid om hun grond te verkopen aan de charmante koopman, die zich zou ontpoppen tot dè projectontwikkelaar, die Harlingen zou uitbouwen.
Naarmate de tijd vorderde, kreeg zijn plan steeds meer body en ontstond het plan Ludinga.

Wopke Klaver

Wopke gokte echter niet alleen op woningbouw. Waar woningen komen, zijn ook winkels nodig. Op de plek van het woonwagenkamp aan de Kimswerderweg en het naastgelegen schapenland ontwierp Klaver winkelcentrum Kimswerda. Eind 1999 onthulden zijn dochters de eerste steen.
In diezelfde tijd maakte Klaver afspraken met het Harlinger gemeentebestuur onder aanvoering van burgemeester Chris Arlman. Klaver bedong dat er geen nieuwe winkelcentra in Harlingen ontwikkeld zouden worden en dat nieuwe bouwprojecten alleen door Klaver ontwikkeld worden. Herbouw van bestaande wijken en zogenaamde inbreiding werd wel gegund aan anderen.

Latere colleges en gemeenteraden vonden dat ze niks meer te vertellen hadden en gingen vaak dwars liggen als Klaver met een bouwplan kwam of protesteerde tegen bouwplannen buiten de geldende afspraken.

Wopke Klaver schudt burgemeester Sluiter de hand

Wopke Klaver

Eind juli ondertekenden burgemeester Roel Sluiter en Klaver een overeenkomst voor verkaveling van de bouw van 39 woningen aan het water in Ludinga. Het lijkt dat de tijd van eindeloze, peperdure procedures voor de rechter voorbij is. Wopke en Roel gaven elkaar een fiere handdruk. Hopelijk maakt dat ook de weg vrij voor de bouw van 180 huurwoningen onder de huursubsidiegrens, want Klaver staat alweer klaar met nieuwe plannen.

Foto handdruk:
mr. ing. J.H.M. Popma van Popma & partners in Grou