ZANGVERENIGINGEN

ZANGVERENIGINGEN

Cantorij van de Grote Kerk
Dirigent: T. Baard – van ‘t Zand
Secr.: Jet Twijnstra
tel. (0517) 419386
twijnstra-harlingen@hetnet.nl
Repetitie: wo.avond 19.45-21.45 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Midlum
Chr. Mannenkoor Con Amore
Dirigent: T. Baard – van ‘t Zand
Secr.: R. Nieuwsma
De Rupelbank 10, 9036 KE Menaam
tel. 0518-840448
e-mail: nieuwsma34@gmail.com
Repetitie: maandag 19.30 tot 21.30 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Midlum
Christelijk Gemengd Koor Harlingen
Voorz.: Mevr. W. Wegman
Oosterstraat 71, 8861 GH Harlingen
tel. (0517) 414868
kw.wegman@home.nl
Repetitie: di 19.45 tot 21.45 uur
in Midlumerlaan kerk,
Midlumerlaan 24, 8861 LJ Harlingen
Gospelkoor Kerugma
Dir: P. de With
Omdraai 33, 8862 DC Harlingen
tel. (0517) 234379
www.gospelgroepkerugma.nl
info@gospelgroepkerugma.nl
Boekingen: L. v.d. Veer
Zuiderhaven 49, 8861 CK Harlingen
tel. (0517) 414748
Repetitie: wo 19.30 tot 21.30 uur
in Pr. Johan Frisoschool, Grettingalaan 43, Harlingen
Vrouwenkoor “Boegspetters”
Secr.: Mevr. J.E. Balt-Wols
De Scholekster 5a, 8862 LC Harlingen
tel. (0517) 431688
www.boegspetters.nl
je.bawo@hccnet.nl
Koor Orpheon
Secr.: mevr. J. Outhuijse
Vaartweg 4, 8861 KV Harlingen
tel. (0517) 418878

Pitstop
Dirigent: J. Visser
Meerkoet 8, 8862 LJ Harlingen
tel. (0517) 431982,
Repetitie: ma 19.45 – 21.30 uur
in Leger des Heils, W. Boothstraat 27, Harlingen
info@pitstop-events.nl
www.pitstop-events.nl
Vrouwenkoor Solid
Eigentijdse popmuziek Ned./Engelstalig o.l.v. GertJan Hoekstra
repetitie zo 20.00-22.00 uur
in Leger des Heils, W. Boothstraat 27, Harlingen
Contactpersoon: Hilda Nieveen
tel. 06-11908372
info@solidharlingen.nl
www.solidharlingen.nl
Sjonggroep Waadwyn
Secr.: mevr. A. Vreeman
Franekerweg 2, 8805 TB Hitzum
tel. 06-45344935
www.koorwaadwyn.nl
info@koorwaadwyn.nl
Zeemanskoor/Shantykoor Skumkoppen
Rep.: dinsdag 20.00 – 22.00 uur in Het Vierkant Harlingen
Secr. R. van Roosma
Zevenhuizen 14, 8801 AW Franeker
tel. (0517) 392274, 06-53943455
www.skumkoppen.nl
e.reinder.roosma@hotmail.com