Zorgplein Harlingen – Beleid voor de Toekomst

Zorgplein plannen, elan en enthousiasme

Zorgplein Harlingen. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het Harlinger ziekenhuis. En aan die verandering komt geen einde. Zorgplein Harlingen, waarin veel zorgaanbieders samenwerken, past de zorg aan aan de vraag van de komende jaren. MCL Harlingen heeft al veel veranderingen meegemaakt. De medewerkers gaan er elke keer weer met z’n allen voor. Adrie Weiland, teamleider poli en behandelcentrum: ‘Dit merken de patiënten ook. Zij zijn erg tevreden over ons ziekenhuis, over de benadering, de gemoedelijkheid en de kennis in MCL Harlingen.’

Zorgplein Harlingen biedt ruimte aan MCL Harlingen, waar patiënten uit Harlingen en wijde omgeving terecht kunnen voor specialistisch onderzoek en behandeling op de polikliniek en de dagbehandeling.
In het gebouw zijn ook De Batting ouderenzorg en een brede reeks zorgverleners van andere disciplines gehuisvest: huisarts, apotheek, fysiotherapie en andere aanbieders op zorggebied: van verloskundige tot orthopedische hulpmiddelen.
Er gebeurt dus veel op het Zorgplein Harlingen.

Zorgplein

Goede organisatie
Het gebouw straalt rust uit. En daar zijn Adrie Weiland, teamleider poli en behandelcentrum en Dinie Nagel, secretaresse behandelcentrum, stagecoördinator en trainer bij MCL, best trots op. ‘Goede organisatie, op tijd werken en aandacht voor de patiënt.’ Toch delen zij de mening dat het Zorgplein “Wie weet een betere naam?” toe is aan aanpassing aan de wijzigingen in het zorglandschap.

Strategisch plan
Er is een strategisch plan opgezet. Doel is de zorg in Harlingen aan te passen aan de veranderende vraag. Ouderen en chronisch zieken zullen in de toekomst nog meer de cliënten van de zorgaanbieders zijn. Er zijn inmiddels werkgroepen “communicatie”, “productontwikkeling” en “relatiebeheer” geïnstalleerd.
De bundeling van krachten en het gebruik maken van elkaars expertise zal het belangrijkste verkoopargument zijn. Om het in goed Harlingers te zeggen een “unique selling point” en een “one stop shop”. Je kunt er dus voor bijna alles terecht als je hulp nodig hebt.

Weiland: ‘We hebben hier veel zorg onder één dak. We gaan de samenwerking met de partners verder aanhalen. De zorg op elkaar afstemmen. Om één voorbeeld te geven: we hebben hier veel patiënten met wondproblematiek en problemen met de bloedvaten. Bij veel patiënten van de dermatologen moeten de benen worden gezwachteld. Blijkt dat de thuiszorg dat soms anders doet dan wij. Allebei goed, maar het is voor iedereen prettig als we de verschillen wegnemen, waardoor de patiënt nóg betere zorg krijgt Dat bereiken we door méér samen te doen met onze partners.’ Er zijn nog verdere toekomstplannen. Zorgplein Harlingen gaat serieus kijken naar de mogelijkheden van ouderenpreventie, het maatjesproject, huisartsenbedden, ketenzorg, scholing voor laaggeletterdheid en asielzoekers, WMO-loket. ‘Sommige dingen zullen haalbaar zijn, andere misschien niet. Maar we gaan wel onderzoeken wat er allemaal kan.’

Daarnaast wil MCL Harlingen het middelpunt zijn van allerlei activiteiten op zorggebied. Zo zijn er geregeld bijeenkomsten op het Zorgplein, zoals o.a Friesland Hartveilig, klinische lessen voor de assistentes van de huisartsen en opticienzorg.

Zorgplein Echo

Anderhalvelijnsspreekuur bewegingsapparaat
Een mooi voorbeeld van de vernieuwingen in de zorg is de uitbreiding met anderhalvelijnszorg. Sinds twee jaar houdt huisarts Jan Waling Huisman een spreekuur bewegingsapparaat op de poli van MCL de Batting in Harlingen.

Jan Waling Huisman is kaderarts bewegingsapparaat en sportgeneeskunde, het spreekuur is een pilot in de regio Noordwest- Friesland die hij heeft bedacht en uitgewerkt in samenwerking met ROS Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar.
Tijdens het anderhalvelijnsspreekuur ziet Jan Waling patiënten, die door de huisarts zijn verwezen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, of sportletsels hebben.
Het gaat hierbij over klachten waar­bij de huisarts niet weet wat het is, of wel weet wat het is maar niet weet wat de behandeling moet zijn. Daarnaast kunnen patiënten worden verwezen waarbij de huisarts wel de juiste indicatie heeft gesteld, maar niet de behandeling kan uitvoeren , bijvoorbeeld het geven van injecties in gewrichten. Ook kunnen patiënten worden doorverwezen met de vraag of de patiënt wel of niet geopereerd moet worden.

Geen eigen risico
Een groot voordeel voor de patiënt om naar Jan Waling Huisman te gaan, is dat er geen eigen risico geldt, immers de patiënt blijft in de eerstelijnszorg. Bovendien zijn de wachttijden (een week) en de communicatielijnen kort.
De kaderarts ziet de patiënt één of hooguit twee keer en heeft dan een half uur de tijd per consult. Hij behandelt de patiënt, vraagt zo nodig advies van de orthopeed en vervolgens wordt de patiënt weer naar de eigen huisarts terugverwezen.
Jan Waling Huisman vindt dit werk erg leuk. Het is iets nieuws, waar huisartsen nog even aan moeten wennen. De verwachting is dat de spreekuren snel gevuld raken.

De vergrijzing van de Friese bevolking zal in de toekomst vragen om een andere aanpak. Zorgplein Harlingen kan een ontmoetingsplek worden. Niet alleen voor medische zaken, maar ook voor intermenselijke verhoudingen.

Polikliniek en Behandelcentrum
In MCL Harlingen kunt u terecht voor (dag)behandelingen en poliklinische bezoeken.
Voor uw eerste afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.
Heel veel verrichtingen onder plaatselijke verdoving kunnen in MCL Harlingen plaatsvinden. Voor grote operaties en complexe aandoeningen wordt u doorverwezen naar het MCL in Leeuwarden.
Op de locaties in Leeuwarden en Harlingen werken dezelfde specialisten. U kunt dus rekenen op dezelfde kwaliteit en dezelfde artsen tijdens uw afspraak.
Het behandelcentrum van MCL Harlingen is op de 1e verdieping.
Naast de polikliniek van MCL Harlingen vindt u ook een laboratorium en de afdeling radiologie. Hierdoor kunt u ook terecht voor onderzoek in MCL Harlingen.
De zorgverleners maken röntgen­foto’s, prikken bloed, maken een echo of ECG (hartfilmpje). In de meeste gevallen kunt u in één dag terecht voor alle onderzoeken.
Het priklab en de afdeling radiologie van MCL Harlingen zijn te vinden op de begane grond.

Zorgplein oogbehandeling

Specialismen
In de polikliniek van MCL Harlingen vindt u de volgende specialismen:

  • Cardiologie (Hartcentrum Friesland)
  • Chirurgie
  • CVA en Parkinsonverpleegkundige
  • Huid- en geslachtsziekten (Dermatologie)
  • Diabeteszorg
  • Diëtetiek
  • Geriatrie
  • Gynaecologie en verloskunde
  • Inwendige geneeskunde
  • Keel- neus- oorheelkunde (KNO)
  • Kindergeneeskunde
  • Laboratorium
  • Longgeneeskunde
  • Maag-, darm-, leverziekten
  • Medisch psychologie
  • Neurologie
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Plastische chirurgie
  • Radiologie
  • Revalidatie
  • Scopieën
  • Stomazorg
  • Urologie

Zorgplein Harlingen
Op Zorgplein Harlingen vindt u:

  • Apotheek Oosterpark
  • Babybank Friesland
  • De Batting (Noorderbreedte)
  • Beter Horen
  • Dantuma Medisch Speciaalzaak
  • Fysio Harlingen
  • GGZ Parlevinker
  • Huisartsenpraktijk Blok/Huisman
  • Huisartsenpraktijk “Op Koers”
  • Janette’s Hairfashion
  • Kraamthuis Friesland
  • Le Papillon mammacare
  • Longfunctieonderzoeken HAL (Huisartsenlaboratorium)
  • MCL Harlingen
  • Oord Huidtherapeuten
  • Orthin
  • Pedicure Trijn
  • Podopedie
  • Rameau Voetzorg & Schoenmode
  • Timme Haircreations
  • Thuiszorg Het Friese Land
  • Trombosedienst
  • Verloskundepraktijk Harlingen